Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1605781900 fakt. za 1,preddavok na finanč. spravodajcu ročník 2017 Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
26.40 €
1161014 fakt. za kanc. potreby-daňové CART PRINT, s r. o.
16.53 €
7238769383 fakt. za dodávku plynu SPP
359.00 €
9721220774 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
0.91 €
9721220774 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
0.91 €
330160460 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac november 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
911164 nákup mikuláš.vreciek CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
16.19 €
20160126 fakt. za poskyt. služieb zo dňa 30.04.2016 výkon činn. technika BOZP a PO-05.09.2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
100.00 €
2016117 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. október 2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
161129 fakt. za nákup ozdôb IN kom, s.r.o.
923.00 €
7610294455 fakt, za hlas. a nehlas. sluzby Slovak Telecom, a.s
52.19 €
90340455 fakt. za vývoz žump Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
138.84 €
3700356000 nákup tovaru LABAŠ, s.r.o.
15.62 €
3160872 fakt. za nákup spotrebičov do kuchyne GastroRex, s.r.o.
10192.80 €
1167629 faktur. za odvoz LUKA Kosit a.s
436.25 €
1167630 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1143.22 €
63112016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za október 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.00 €
7293003426 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
218.69 €
716048409 fakt. za PNZ-P47377/01.00 za rok 2016-splátka za nájom k 15.12.2016 Slovenský pozemkový fond
12.65 €
2121750395 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.30 €
8900869628 fakt. za dobropisne ťachopisované poplatky za telekom. služby Slovak Telecom, a.s
-28.30 €
0802023372 fakt. za poist. majetku-splátka 1.1.2017-31.3.2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
49/2016 fakt. za náklady o zriadení Spoloč. úradu III.Q/2016 Obec Čaňa
172.07 €
7411571191 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
238.00 €
7790286656 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
35.00 €
050516 fakt. za projekt-revitalizacia chodníkov na cintoríne v obci Ing.arch. Ľubica Galajdová
170.00 €
060616 fakt. za projekt-úprava a odvodnenie cesty za mostom v obci Ing.arch. Ľubica Galajdová
170.00 €
2016301 fakt. za nákup informačnej brožúry w6 UMP s.r.o
39.00 €
7218785321 fakt. za dodávku plynu SPP
305.00 €
330160417 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac oktober 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7609336310 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
53.39 €
165145 faktl za nákup plastových nádob 240l MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
484.20 €
63102016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za september 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
20160111 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. september 2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
2220004106 fakt, za finanč. vysporiadanie za fakt. obd. 01.01.-30.09.2016 Vychodoslovenska energetika a.s
-123.25 €
1166536 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1417.49 €
1789351237 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
18.30 €
3114986000 fakt. za nákup saloniek LABAŠ, s.r.o.
179.66 €
330160380 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac september 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7278630962 fakt. za dodávku plynu SPP
185.00 €
9000268716 fakt. za materiál U.S.Steel Košice, s.r.o
335.64 €
7608370231 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
51.89 €
20160097 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. jul 2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
300.00 €
20160078 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. jun 2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
FV162584 fakt. za nakup tonerov a kazety OLHA TRADE s.r.o.
108.96 €
080-2023378 fakt. za prepoistenie majetku 1.10-31.12. Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
1166030 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1046.68 €
24/0009/046940 fakt. za nákup chladničky METRO Cash Carry s.r.o
79.19 €
2016050 fakt. za úpravu a odvodnenie cesty v obci IDOS, spol. s r. o.
15154.64 €
63092016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za august 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
8788421570 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
44.00 €
7125525048 fakt. za dodávku plynu SPP
59.00 €
330160337 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac augustl 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7607403296 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
52.00 €
1011600701 fakt. za router TP-LINK ANTIK Telecom s.r.o.
36.00 €
2121432641 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
18.86 €
1165011 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
850.14 €
63082016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za jul 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
4787490355 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
32.00 €
89948572 fakt. za balíček príručka mzdovej účtovníčky PORADCA s. r. o.
13.70 €
7458790315 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
330160298 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac jul 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7606442738 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
55.00 €
7298533225 fakt. za dodávku plynu SPP
29.00 €
20160087 fakt. za činn. technika bozp/abt Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
60.00 €
1164464 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1347.78 €
32/2016 fakt. na zákl. dohody o zriadení spoloč. úradu Obec Čaňa
178.28 €
008-039704 fakt. za nákup potravín METRO Cash Carry s.r.o
167.66 €
63072016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za jun 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
7786563558 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
31.61 €
330160258 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac jun 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7273574922 fakt. za dodávku plynu SPP
29.00 €
20160307 fakt. za školenie Regionálne vzdelávacie centrum Košice
258.04 €
201062597 fakt. za nákup dresov Mundial s.r.o
282.50 €
76050477078 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
56.78 €
1298/16 nákup umel. potrieb Lýdia Komorová
91.30 €
0116068421 nákup strav. listkov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1007.50 €
1163417 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
830.53 €
20160074 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. máj 2016 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
20160076 fakt. PZS činnosť Technika BOZP/PZS Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
110.00 €
64062016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za máj 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
0802023378 fakt. za poist. majetku 1.7-30.9.2016 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
0785630386 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
330160214 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac máj 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7223662469 fakt. za dodávku plynu SPP
31.00 €
7604514740 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
54.51 €
160015 fakt. za nakup prac. veci Kočiš Krásna
234.00 €
160014 nákup pracov. veci Kočiš Krásna
116.00 €
20160594 fakt. za kvalif. systém. certifikát na HSM 4roky Disig, a. s.
103.20 €
392016 fakt. za nákup obrusov Tibor Farkaš - Belivie
338.00 €
1162728 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1336.36 €
1162722 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
980.38 €
2121120109 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
15.72 €
64052016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za apríl 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
10160041 fakt. za nákup oleja, filter, sviečky, do kosačiek Ladislav Torok - LT Servis
171.61 €
20160405 fakt. za plat. za doménu, webhosting a zálohu webstránky. webex media, s.r.o
24.00 €
8784701177 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
90317032 fakt. za vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
123.23 €
7421808996 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
330160172 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac apríl 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
20160040 fakt. za realiz. verej. obstar. týkaj. sa výberu dodávateľa na zákazku:zatepl. a obnova ob. úradu s kult. domom Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
350.00 €
152016 fakt. za nákl. spojené s prevádz. Spol. úradu I.Q/2016 Obec Čaňa
172.58 €
7203689806 fakt. za dodávku plynu SPP
73.00 €
7603549869 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
58.69 €
1162049 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1181.45 €
2016009 fakt. za opravu porúch verej. osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
117.88 €
2016008 fakt. za montáž a demontáž vianoč. výzdoby M.R.SERVIS - Marek Rusnák
176.90 €
64042016 fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za marec 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
0404-16 fakt. za projekt pre ohlás. stavby-úprava a odvod. v obci V. Hutka Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
330160117 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac marec 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
7218631385 fakt. za dodávku plynu SPP
191.00 €
20160014 fakt. za vyprac. projek. dokument. Ing. Daniela Komendátová
2450.00 €
6783773201 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
31.61 €
16050043 fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 1.štvrťrok 2016 LIVONEC, s.r.o
84.00 €
1612222 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz.záznamov 2016 SLOVGRAM
38.50 €
7602590212 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
53.91 €
FV6048 fakt. za vyprac. žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci rozvoja vidieka REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO
950.00 €
1161313 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
556.79 €
080-2023378 fakt. za poist. majetku 1.4-30.6.2016 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
89946646 fakt. za baliček zmien v zákone o odpadoch PORADCA s. r. o.
11.10 €
12632016 fakt. za sprac. miezd za marec 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
37.00 €
2016006 fakt. za spracovanie projektu vykurovania stavby: zatepl. a obnova OU s Kult. domom vo V. Hutke Ing. Alexander Szekely
550.00 €
64032016 fakt. za sprac. miezd za február 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
000752016 fakt. za vyhotovenie Bezpeč. projektu na ochranu osobných údajov Richard Krajčík
120.00 €
6782849617 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
31.81 €
330160072 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac február 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
1160655 fakt. za aktualizáciu programov za rok 2015 TOPSET Solutions s.r.o.
565.80 €
VF160378 fakt. za znak SR Singo s.r.o.
9.60 €
7208651783 fakt. za dodávku plynu SPP
350.00 €
20160030 fakt. za realizáciu verejného obstar. týkaj. sa nákupu str. lístkov Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
300.00 €
7601625210 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
54.00 €
20160077 fakt. za publikiáciu Účt. súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
0116023963 fakt. za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1091.45 €
7160400529 fakt. za nájom k 1.3.2016 Slovenský pozemkový fond
49.98 €
2120806863 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
18.86 €
2161102744 fakt. za autorskú odmenu za licenciu na ver. použitie hudob. diel SOZA
20.40 €
2016/00013 fakt. za členský príspevok na r. 2015 a náklady na Abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
439.00 €
6611603325 fakt. za náklady spojené s poskyt. vyjdrenia ku existencii tel. zar. Slovak Telecom, a.s
16.99 €
64022016 fakt. za sprac. miezd za január 2016 Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
6160491 fakt. za aktualizáciu programov 2015 TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
1160483 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
613.52 €
2016180455 fakt. za preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 NIS SR
186.00 €
FV160418 fakt. za kanc. materiál OLHA TRADE s.r.o.
452.76 €
15011 fakt. auditu účtovnej závierky r. 2015 Ing. Zigmund Szathmáry
450.00 €
7431642654 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
0781926874 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
20164008 odsúhlasenie zostatkov Hydromeliorácie,štátny podnik
-190.66 €
6300048462 fakt. za dodávku plynu SPP
371.00 €
89945603 fakt. za balíček-optimalizácia základu dane PORADCA s. r. o.
9.80 €
7600666581 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
66.10 €
330160032 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac január 2016 eurobus, a.s.
347.00 €
20160003 fakt. za služby mandátnej zmluvy za mesiac december 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
2016007 fakt. za inf. brožúru UMP s.r.o
39.00 €
7423220498 fakt. za dodávku plynu SPP
473.83 €
7233563798 fakt. za dodávku plynu SPP
383.00 €
7781011043 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.08 €
201540541 fakt. za vyjadr.k existrencii HMZ pre stavbu-ochranná hrádza Hydromeliorácie,štátny podnik
190.66 €
7247243026 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
277.52 €
5041504432 fakt. za finančn.spravodajca 2015 Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
12.46 €
1158347 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
904.03 €
10812016 fakt. za sprac. miezd za december 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
330150464 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac decedmber 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
7511281022 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
55.41 €
15051456 fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 4.štvrťrok 2015 LIVONEC, s.r.o
84.00 €
900042160 fakt. poplatku za ved. maj. účtu CP k 31.12.2015 OTP Banka Slovensko
36.00 €
201501 fakt. za dodávku a montáž rekonš. sociál. zar. na obecnom úrade PANA-STAV s.r.o.
12361.00 €
662015 fakt. nakladov za zriadenie spoloč. úradu IV.Q/2015 Obec Čaňa
179.50 €
20150951 fakt. za dodanie masiek Koloria s.r.o.
25.60 €
1157547 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1202.26 €
20151944 fakt. za dodatie tovaru-brada, obočie, kur.služba Mária Bónová-Marbon
28.38 €
151215 fakt. za projekt-rekonštr. sociál. zar. na obecnom úrade Ing.arch. Ľubica Galajdová
65.00 €
20150156 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. onovember2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
64122015 fakt. za sprac. miezd za november 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
40.00 €
330150431 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac november eurobus, a.s.
347.00 €
6780899146 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
32.90 €
0802023378 fakt. za poistenie majetku 1.1-31.3.2016 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
724350 fakt. za dodávku plynu SPP
231.00 €
20852 fak. za mikuláš.kostým Ivan Galo-Roga Plus
53.80 €
155014989 fakt. za nákup rukavíc, čiapky, bundy CANIS SLOVAKIA, s.r.o
48.38 €
155014990 fakt. za nákup rukavíc CANIS SLOVAKIA, s.r.o
8.66 €
2015055 vianočn. sviečka M.R.SERVIS - Marek Rusnák
796.00 €
7510327105 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
58.99 €
7150410541 fakt. splátky za nájom k 15.12.2015 Slovenský pozemkový fond
12.65 €
FV152332 fakt. za knihu-zákon o priestup. Katarína Hrdá
51.82 €
2015/112 fakt. za stavebné práce v obci V. Hutka PIEMONT s.r.o.
1496.40 €
1156765 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
985.63 €
2120489950 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
50.30 €
20150136 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. október2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
20150122 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. september2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
64112015 fakt. za sprac. miezd za október 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
9779189590 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.17 €
330150387 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac október eurobus, a.s.
347.00 €
7455496439 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
7135252076 fakt. za dodávku plynu SPP
195.00 €
3459345000 repre.posedenie s dôchodcami LABAŠ, s.r.o.
136.46 €
7509367280 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
60.88 €
492015 fakt. o zriadení spoloč. úradu-náklady spojené s jeho prevádzkou Obec Čaňa
180.58 €
13/10-15 fakt. za projekt-úprava a odvod.cesty v obci V. Hutka Ing.arch. Ľubica Galajdová
160.00 €
FV150037 fakt. za stavebné práce "revitaliz. vstupu do ob. úradu vo V. Hutke" LAMI BP spol. s. r.o.
5546.64 €
1155996 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1041.64 €
1155999 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
544.32 €
64102015 fakt. za sprac. miezd za september 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1516109169 fakt. za cartridge Camea-Konica Minolta Camea computer system,a.s.
24.70 €
9778212774 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
31.61 €
90296327 fakt. vývozu žump Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
134.02 €
15051099 fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 3.štvrťrok 2015 LIVONEC, s.r.o
84.00 €
330150349 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac september eurobus, a.s.
347.00 €
7508406473 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
47.12 €
7125268594 faktur. za dodavku plynu SPP
118.00 €
1155429 faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Kosit a.s
1035.73 €
2015038 fakt. za opravu rozhl. ústredne M.R.SERVIS - Marek Rusnák
47.18 €
080-2023.378 fakt. za poisten. majetku 1.10-31.12.2015 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
6492015 fakturácia miezd za mes. august 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
20150109 faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO august 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
1777262833 fakt. za hlas. a nehl.služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
2015658 fakt. vreciek E12 alžbeta augustineková
13.58 €
7507439765 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
56.20 €
1570006053 fakturácia za odobraté stravné lístky VAŠA Slovensko
781.40 €
330150310 dotácia na prav. dopravu z OÚ august 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
7248414130 fakt.dodávky plynu SPP
38.00 €
2220004106 fakt. uhrad. platby za opak. dodávky preplatok Vychodoslovenska energetika a.s
-0.78 €
2220004106 fakt. uhrad. platby za opak. dodavky Vychodoslovenska energetika a.s
-0.95 €
1154695 fakt. za odvoz a likv. odpadu Kosit a.s
1252.55 €
2120182714 fakt. za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
72.31 €
6482015 fakt. za sprac. miezd za júl 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
2015/066 fakt. za tabul. na dvere, mena pracov. a graf. spracovanie MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
45.00 €
20150090 fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. júl 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
10100063 fakt. za nakup krovinorezu, oleja, snury silonu Ladislav Torok - LT Servis
742.90 €
330150281 fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac júl eurobus, a.s.
347.00 €
3776312067 faktur. za hlasove a nehlasove služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
7435799957 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
10/08-15 fakt. projektu pre ohlásenie stavby. revital. vstupu do obec. úradu Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
32/2015 fakt. za náklady spojene s prevádzkou Spoloč. úradu Obec Čaňa
154.00 €
5915037709 finančný spravodajca, r. 2016-preddavok Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
26.40 €
7238412859 faktur. za dodavku plynu SPP
19.00 €
7506473897 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
58.79 €
1153937 faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Kosit a.s
1388.68 €
622015 fakt. autob. dopravy na zájazd do maď. republiky Leškanič Dušan
300.00 €
7830005602 fakt. úroku z omeškania Vychodoslovenska energetika a.s
3.29 €
6472015 fakturácia miezd za mes. jún 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
30.00 €
20150079 faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO jún 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
9775359513 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
330150247 dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac jún 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
7243377883 fakturácia dodávky plynu SPP
19.00 €
15050694 fakt. zabezpec. cinnosti technika PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
7505509191 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
56.80 €
2015021 fakturácia za realizáciu diela Darien, s. r. o.
23580.83 €
FV5010 fakturácia o poskyt. služieb esterného manaž. KRA Košického kraja
1700.00 €
1570004210 fakturácia za odobraté stravné lístky VAŠA Slovensko
862.22 €
7150402415 fakturácia za nájom r.2015 Slovenský pozemkový fond
28.76 €
FV150314 fakturácia za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odb. zamest SOTAC s.r.o.
49.20 €
1153071 faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Kosit a.s
1159.51 €
6462015 fakturácia miezd za mes. máj 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
20150073 fakturácia za poskyt. služieb zabezpeč. VO máj 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
70122015 rekfaturácia nákladov na cestovné za školenie obec geča
25.00 €
330150210 dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac máj 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
4774409562 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
31.61 €
080202378 fakturácia poistného za majetok Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
7263332864 fakturácia dodávky plynu SPP
20.00 €
1282015 fakturácia za prevádzkovanie pohrebiska 2015 Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
7504532069 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
53.50 €
2119859085 fakturácia za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
80.17 €
1152500 faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Kosit a.s
1074.04 €
152015 faktur. za náklady spoloč. úrau Obec Čaňa
161.36 €
6352015 fakturácia miezd za mes. apríl 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
89942720 fakturácia za daňové výdavky 2015 Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
11.90 €
9773457280 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
29.00 €
753574408 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
60.58 €
7445481820 fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
20150051 faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO april 2015 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
330150172 dotácia na prav. dopravu z OÚ apríl 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
7238346558 fakturácia dodávky plynu SPP
47.00 €
1151917 odvoz odpadu Kosit a.s
1009.96 €
1151918 fakturácia dop. služieb Kosit a.s
472.58 €
2015014 fakturácia výmeny žiariviek na OÚ M.R.SERVIS - Marek Rusnák
131.60 €
2015010 montáž a demontáž vianočnej výzdoby M.R.SERVIS - Marek Rusnák
160.61 €
6342015 fakturácia miezd za mesiac marec 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
20150044 poskytn.sluzieb zabezpeč. VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
5772510816 faktur. za hlasove a nehlasove služby Slovak Telecom, a.s
29.33 €
15050256 fakt. zabezpec. cinnosti technika PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
7233340867 fakt. za dodávku plynu SPP
123.00 €
330150135 dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac marec 2015 eurobus, a.s.
347.00 €
1506602 faktur. odmien umelcom za verejnz prenos v r. 2015 SLOVGRAM
33.50 €
7502614240 fakturácia za hlas. a nehlas. služby Slovak Telecom, a.s
66.40 €
41500272 fakturácia návrhu vodnej stavby-ochranná hrádza vodohospodárska výstavba
354.36 €
20150149 informač. brožúra wellness UMP s.r.o
35.00 €
6432015 fakturácia za spracovanie miezd za februar 2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
20150029 poskyt. služieb zabezpeč. VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
20150006 poskytovanie služby zabezpečenia VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
1150969 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
710.80 €
3771486060 Telefón Slovak Telecom, a.s
29.99 €
FV150725 Kancelárske potreby OLHA TRADE s.r.o.
428.75 €
0802023378 Poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
2151104261 Poplatok SOZA SOZA
20.40 €
7238322929 plyn SPP
224.00 €
7501644281 telefón Slovak Telecom, a.s
39.96 €
330150098 autobusová doprava eurobus, a.s.
347.00 €
20152015 publikácia Miestna samospráva Regionálne vzdelávacie centrum Košice
24.00 €
15026 inštalácia programov, spracovanie výkazov LLORANT, spol.s r.o
48.00 €
20150073 pohľadnice Ján Grajzeľ
49.50 €
2015009 kamerový systém ALARMTEL SK, s.r.o.
5005.63 €
150682 aktualizácia programov 2015 TOPSET Solutions s.r.o.
565.80 €
124/2/2015 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
51500192 Almanach obce DATATRADE s.r.o.
28.60 €
2119526770 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
62.88 €
14062 audit účtovnej závierky Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
50/2015/3236 pracovné odevy CANIS SLOVAKIA, s.r.o
47.26 €
6422015 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
215022 knihy JES Košice , s.r.o
42.50 €
1150472 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
906.24 €
2015/00013 členský príspevok, náklady na Abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
447.78 €
7455307763 elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
5770512531 telefón Slovak Telecom, a.s
29.00 €
330150059 autobusová doprava eurobus, a.s.
347.00 €
7184947780 plyn SPP
238.00 €
7500685509 telefón Slovak Telecom, a.s
47.39 €
155001629 pracovné odevy CANIS SLOVAKIA, s.r.o
74.99 €
5041405184 finančný spravodajca Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
48.86 €
900039314 vedenie cenných papierov OTP Banka Slovensko
36.00 €
15050010 kontrola hasiacich prístrojov LIVONEC, s.r.o
4.80 €
20150105 verejné obstarávanie Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
7263248105 plyn SPP
246.00 €
20141220 chodník na cintoríne AGRO -Junior, s.r.o
1152.89 €
109/1/2015 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
138610203 strava Edenred Slovakia s.r.o
469.99 €
7769558566 telefón Slovak Telecom, a.s
29.00 €
1147705 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
829.22 €
7420192395 dodávka plynu SPP
112.10 €
7234156387 dodávka elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
402.05 €
330140456 doprava eurobus, a.s.
347.00 €
142510 služby na webstránke webex media, s.r.o
12.00 €
111911 aktualizácie programov TOPSET Solutions s.r.o.
33.60 €
7411831170 telefón Slovak Telecom, a.s
32.89 €
201400161 abovký hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
2102014 prevádzkovanie pohrebiska Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
135230203 strava Edenred Slovakia s.r.o
236.80 €
14051510 zapezpečenie činnosti technika PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
90269538 vývoz žumpy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
99.37 €
20141205 verejné obstarávanie Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
0802023378 poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
64122014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
50.00 €
2014075 oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
265.01 €
2768610149 telefón Slovak Telecom, a.s
29.50 €
1147033 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1063.57 €
58/2014 fakturácia nákladov Obec Čaňa
148.84 €
330140412 doprava eurobus, a.s.
347.00 €
FV50-10385/2014 precovný odev CANIS SLOVAKIA, s.r.o
103.63 €
7140410373 splátka za nájom Slovenský pozemkový fond
12.65 €
7843238675 dodávka plynu SPP
181.00 €
530428087 Mikulášska akcia INMEDIA, spol. s r.o.
387.02 €
7410872118 telefón Slovak Telecom, a.s
42.77 €
125/11/2014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
22.00 €
53/2014 geometrický plán PARCEL CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
2119194594 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
20.44 €
20141105 verejné obstarávanie Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
64112014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
8767661052 telefón Slovak Telecom, a.s
29.16 €
1146338 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1098.37 €
7415469464 dodávka elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
330140374 doprava eurobus, a.s.
347.00 €
7258189503 dodávka plynu SPP
154.00 €
141014 projekt pre ohlásenie stavby Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
7409911241 telefón Slovak Telecom, a.s
35.68 €
20141006 verejné obstarávanie Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
7428182223 dodávka plynu SPP
-301.28 €
45/2014 geometrický plán PARCEL CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
20141004 revitalizácia cintorína AGRO -Junior, s.r.o
5267.38 €
2014/00144 abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
2/2014 cestovné Obecný úrad Košický Klečenov
70.60 €
64/10/2014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
13/2014 doprava Obec Nižná Hutka
14.21 €
2014053 montáž reproduktorov obecného rozhlasu M.R.SERVIS - Marek Rusnák
495.64 €
2014054 oprava svietidiel VO M.R.SERVIS - Marek Rusnák
330.86 €
43/2014 náklady na spoločný úrad Obec Čaňa
123.97 €
1145689 odvoz a spracovanie odpadu Kosit a.s
922.10 €
1145705 odvoz a spracovanie odpadu Kosit a.s
815.14 €
8766720808 Telefón Slovak Telecom, a.s
32.09 €
330140333 doprava eurobus, a.s.
347.00 €
14051164 zabezpečenie činnosti technika LIVONEC, s.r.o
84.00 €
14178 PC zostava a programové vybavenie LLORANT, spol.s r.o
746.00 €
14182 aktivácia Windows, ESET Nod antivirus licencia LLORANT, spol.s r.o
135.90 €
7408955181 Telefón Slovak Telecom, a.s
36.59 €
10108063 pracovný odev a pracovná obuv CANIS SLOVAKIA, s.r.o
138.73 €
10108062 pracovný odev a pracovná obuv CANIS SLOVAKIA, s.r.o
97.21 €
5914047400 preddavok Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
1144983 odvoz a spracovanie odpadu Kosit a.s
1049.74 €
6492014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
52014 zameranie výšky kábla VN a VVN Köszagová Anastázia
70.00 €
12/09-14 architektonická štúdia Ing.arch. Ľubica Galajdová
200.00 €
2014/044 vodovod PIEMONT s.r.o.
136842.11 €
080-2023.387 poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
201400127 maľovánka pre deti Regionálné združenie obcí Hornád
43.99 €
330140296 doprava eurobus, a.s.
347.00 €
0765777661 Telefón Slovak Telecom, a.s
29.23 €
12388-0203 stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
780.93 €
719317059 plyn SPP
48.00 €
7407983229 Telefón Slovak Telecom, a.s
43.38 €
20140906 verejné obstarávanie Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
21188568 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
23.58 €
10182014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
2014044 osvetlenie a rozhlas M.R.SERVIS - Marek Rusnák
136.96 €
20140806 mandátna zmluva VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
1144336 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1755.61 €
2764801615 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
FV50-6433/2014 pracovný odev a obuv CANIS SLOVAKIA, s.r.o
18.30 €
FV50-6432/2014 pracovný odev CANIS SLOVAKIA, s.r.o
60.07 €
2014057 kosačka - ND Ladislav Torok - LT Servis
112.20 €
330140268 Autobusová doprava eurobus, a.s.
347.00 €
7258126995 plyn SPP
24.00 €
6001402643 materiál na studňu Ptáček - veľkoobchod, a.s.
30.48 €
7407019336 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
20141534 vrecka Karcher Marián Ďurkovič
13.58 €
7485446272 elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
201400108 abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
2014/07/07 mandátna zmluva VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
28/2014 náklady socú Obec Čaňa
156.12 €
4272014 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1143644 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1072.57 €
0763659035 Telefón Slovak Telecom, a.s
30.98 €
36/2014 Autobusová doprava Leškanič Dušan
250.00 €
201400092 Plagáty Regionálné združenie obcí Hornád
6.75 €
330140234 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
14050752 Technik PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
7278101429 Plyn SPP
24.00 €
7406046899 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
032014 Stravovacie Služby Peter Begányi
52.00 €
FO000314 Náklady na dopravu Obec Nižný Čaj
19.57 €
4262014 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1142980 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1326.79 €
2014043 Údržba kosačky Ladislav Torok - LT Servis
61.48 €
9762646772 Telefón Slovak Telecom, a.s
31.33 €
330140195 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7233101006 Plyn SPP
26.00 €
0802023378 Poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
7405064104 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
8552014 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
33.00 €
FV1400036 Piesok TAMIX s.r.o
365.93 €
VF140873 Vlajka EU Singo s.r.o.
13.00 €
006002195 Toner INTERGAM s.r.o.
15.90 €
9315400011 Cestovné Obec Ždaňa
33.06 €
6452014 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
111420203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
390.46 €
1142282 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1172.05 €
90245498 Vodovodná prípojka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
183.12 €
330140149 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
6761641757 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.97 €
14069 Inštalácia programových verzií LLORANT, spol.s r.o
78.00 €
7263053979 Plyn SPP
60.00 €
7471348757 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
7404080417 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
132014 Náklady na SOCU Obec Čaňa
166.00 €
FV112014 Program Odpadového Hospodárstva REAL STYLE s.r.o.
130.00 €
2014031 Oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
143.42 €
20140138 Informačná brožúra UMP s.r.o
35.00 €
1405988 Poplatok za rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
3760640893 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.96 €
630314 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1141618 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
612.97 €
1141619 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
937.00 €
62VP214 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
24.00 €
201400039 Abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
330140104 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7223058988 Plyn SPP
157.00 €
14050294 Technik PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
140877 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
558.40 €
90242219 Vývoz žumpy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
144.24 €
7403077365 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
62VP14 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
29.00 €
2014011 Údržba kosačky Ladislav Torok - LT Servis
72.39 €
VF140507 Vlajka SR Singo s.r.o.
13.00 €
140108 Kancelárske potreby TECOS Košice s.r.o.
597.43 €
2014090 Účtovné súvzťažnosti Regionálne vzdelávacie centrum Košice
23.00 €
620214 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1141045 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
474.26 €
0802023378 Poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
330140063 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
9759647629 Telefón Slovak Telecom, a.s
29.22 €
201400013 Člensý príspevok Regionálné združenie obcí Hornád
164.19 €
7258013351 Plyn SPP
285.00 €
2014026 Oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
76.82 €
7402020667 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
2140000709 Plastové nádoby Mevako, s.r.o Rožňava
741.60 €
1140432 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1019.76 €
14017 Inštalácia programových verzií LLORANT, spol.s r.o
86.40 €
14050093 Dokumentácia o ochrane pred požiarmi LIVONEC, s.r.o
120.00 €
2014022 Oprava vianočných dekorácií M.R.SERVIS - Marek Rusnák
174.00 €
2141104439 Poplatky SOZA SOZA
20.40 €
620114 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
20140101 Projektová dokumentácia EMPROSTAV s.r.o.
1128.00 €
20140102 Projektová dokumentácia EMPROSTAV s.r.o.
1176.00 €
6758656652 Telefón Slovak Telecom, a.s
30.23 €
7498212725 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
330140026 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7262985102 Plyn SPP
303.00 €
099040203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
468.19 €
14018 Audit účtovnej závierky Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
7400918012 Telefón Slovak Telecom, a.s
49.56 €
2014006 Oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
226.50 €
5041305931 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
14.21 €
1137387 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
679.10 €
7217166820 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
98.47 €
900037087 Poplatok za vedenie účtu OTP Banka Slovensko
36.00 €
7227989035 Plyn SPP
312.00 €
131753 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €
65122013 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.00 €
5757675831 Telefón Slovak Telecom, a.s
32.09 €
330130466 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7313655898 Telefón Slovak Telecom, a.s
54.31 €
9000501413 Umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
12.01 €
602013 Náklady na SOCU Obec Čaňa
116.78 €
088860203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
312.74 €
7130404645 Nájom Slovenský pozemkový fond
12.65 €
42112013 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
45.00 €
1136768 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
741.00 €
13051530 Technik PO LIVONEC, s.r.o
84.00 €
5756697700 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330130419 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
0802023378 Poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
7247948493 Plyn SPP
293.00 €
2013112 Diár samosprávy Regionálne vzdelávacie centrum Košice
13.30 €
13252 Inštalácia programových verzií LLORANT, spol.s r.o
24.00 €
124102013 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
12.00 €
7312433576 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
2013049 Oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
20.96 €
2013050 Oprava reflektora na budove obecného úradu M.R.SERVIS - Marek Rusnák
25.49 €
61102013 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
33.00 €
1136065 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
451.06 €
2013045 Oprava verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
122.62 €
1136064 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1171.32 €
VF132487 Vlajka SR Singo s.r.o.
26.16 €
330130365 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
3755715960 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
7435318267 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
7222941224 Plyn SPP
249.00 €
VF130199 Oprava výtlkov asfaltom CESTY KOŠICE s.r.o.
689.90 €
VF130196 Oprava výtlkov asfaltom CESTY KOŠICE s.r.o.
307.80 €
7311101803 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
7452013082 Plyn SPP
-313.25 €
2013050 Vyhotovenie polohopiného a výškopisného zamerania pozemku GEOP s.r.o.
390.00 €
452013 Náklady na SOCU Obec Čaňa
132.50 €
620913 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
006041120 Reprezentačné METRO Cash Carry s.r.o
276.35 €
1292013 Prevádzkovanie pohrebiska Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
1135344 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
950.10 €
13051216 PO technik LIVONEC, s.r.o
39.83 €
6754738505 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330130330 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7309907972 Telefón Slovak Telecom, a.s
55.99 €
90226131 Vývoz žumpy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
40.00 €
008037160 Kancelárske potreby METRO Cash Carry s.r.o
13.19 €
1303809000 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
1134691 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1434.78 €
2013076 "Príručka pre obecných a školských kronikárov" Regionálne vzdelávacie centrum Košice
9.60 €
082820203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
0802023378 Vyúčtovanie poistného Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
620813 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
2013035 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu M.R.SERVIS - Marek Rusnák
423.72 €
6753779826 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330130286 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
402013 Znalecký posudok Ing.Beáta Serbinová
114.72 €
20130941 Reprezentačné DUMAR - Zlatica Kudrecová
150.55 €
22130066 Toner DARETO s.r.o.
53.84 €
7217905632 Plyn SPP
50.00 €
7308725613 Telefón Slovak Telecom, a.s
50.77 €
302013 Náklady na SOCU Obec Čaňa
127.16 €
2013049 Údržba kosačky Ladislav Torok - LT Servis
172.80 €
1134118 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1278.89 €
9000291513 Umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
30.55 €
620713 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
0752823205 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.92 €
9000262713 Umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
35.82 €
213152 Magnetky-obec Vyšná Hutka JES Košice , s.r.o
108.00 €
413012 Brožúra "História a súčasnosť obce Vyšná Hutka" JES Košice , s.r.o
1515.00 €
330130252 Autobusová doprava eurobus, a.s.
347.00 €
7307561777 Telefón Slovak Telecom, a.s
46.94 €
7478068698 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
7232869095 Plyn SPP
25.00 €
0009039728 Reprezentačné-futbalový turnaj METRO Cash Carry s.r.o
76.85 €
0009039727 Reprezentačné-futbalový turnaj METRO Cash Carry s.r.o
86.89 €
009013348 Reprezentačné-futbalový turnaj METRO Cash Carry s.r.o
141.71 €
9315300014 Reprezentačné Obec Ždaňa
40.61 €
382013 Autobusová doprava Leškanič Dušan
300.00 €
9000252113 Umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
24.62 €
2013035 Pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice
6.50 €
330130219 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
13050745 PO technik+BOZP LIVONEC, s.r.o
39.83 €
620613 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
1133363 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1110.17 €
1307422 Verejný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
7292792927 Plyn SPP
25.00 €
2130358 Rozbor vody Regionálny úrad verejného zdravotnictva
130.84 €
7306404148 Telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
620513 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
20130661 Informačná brožúra UMP s.r.o
35.00 €
1132766 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1373.94 €
89931284 Daňové výdavky Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
6.71 €
6750896441 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330130166 Dotácia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
7272788537 Plyn SPP
27.00 €
0802023378 Poistné Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
068580203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
777.33 €
7305262396 Telefón Slovak Telecom, a.s
50.97 €
9000154913 Umele kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
6.38 €
620413 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1132134 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
781.63 €
1132135 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1106.47 €
152013 Náklady Spoločného úradu Obec Čaňa
138.70 €
3749933569 Telefón Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330130136 Eurobus eurobus, a.s.
347.00 €
7232798866 Plyn SPP
62.00 €
2220004106 Elektrina Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
7304122623 Telefon Slovak Telecom, a.s
45.98 €
84020937 Poradca 2013 Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
48.80 €
13046 Inštaláciu programových verzií LLORANT, spol.s r.o
76.00 €
620313 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1131532 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
883.94 €
13050295 bezpečnostná tgabuľka LIVONEC, s.r.o
4.80 €
2013021 servis kosačiek Ladislav Torok - LT Servis
49.65 €
0748947229 telefón Slovak Telecom, a.s
40.91 €
7252763931 plyn SPP
162.00 €
13050280 činnosť PO LIVONEC, s.r.o
39.83 €
7302999047 telefón Slovak Telecom, a.s
45.98 €
330130098 dotacia dopravy eurobus eurobus, a.s.
347.00 €
130574 aktualiyácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
452.11 €
1131003 odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
691.08 €
130159 aktualiyácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
65.00 €
620213 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
201300013 členský príspevok RZOH a Abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
385.88 €
0802023378 poistne Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
330130063 dotacia dopravy eurobus, a.s.
347.00 €
6747967644 telekomunikácie Slovak Telecom, a.s
28.79 €
05554-0203 stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
466.39 €
7272718034 zemný plyn SPP
296.00 €
7301869486 telekomunikácie Slovak Telecom, a.s
45.98 €
900034907 poplatok za vedenie majetkového účtu OTP Banka Slovensko
24.20 €
620113 spracovanie miezd za január 2013 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1130384 odvoz kuka nádob a odpadu Kosit a.s
713.00 €
2131103873 licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA
20.40 €
330130026 dotácia na prav. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
3746984944 služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
7421106982 dodávka elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
7242712494 dodávka plynu SPP
314.00 €
12072 audit účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
7300748269 služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
45.98 €
7415729248 spotreba plynu SPP
505.48 €
7280095114 dodávka elektriny Vychodoslovenska energetika a.s
297.11 €
4746006687 služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
7257702368 spotreba plynu SPP
324.00 €
90201875 Projekt čisté obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
44.20 €
621212 spracovanie miezd za december 2012 Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
330120432 dotácia na prav. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
1127520 odvoz kuka nádob Kosit a.s
476.88 €
5041203958 Finančný spravodajca 2012 Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
11.30 €
7213123777 služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
45.98 €
121139 známky pre psov MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
72.42 €
1562012 prevádzkovanie pohrebisky Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
0412120347 finančný spravodajca Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
662012 náklady na prevádzku spoločného úradu Obec Čaňa
170.67 €
12051720 činnosť technika PO LIVONEC, s.r.o
39.83 €
2012051 úprava cesty IDOS, spol. s r. o.
384.00 €
1126825 odvoz kuka nádob Kosit a.s
985.46 €
621112 spracovanie miezd za november Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.96 €
330120393 dotácia na práv. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
080-2023378 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
4745028549 služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
2012056 oprava porúch verejného osvetenia, montáž vianočnej výzdoby M.R.SERVIS - Marek Rusnák
239.62 €
7154396093 spotreba plynu SPP
304.00 €
7120407976 splátka za nájom Slovenský pozemkový fond
12.65 €
7212027301 služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
45.98 €
492012 prevádzka spoločného úradu Obec Čaňa
98.29 €
121820 účtovnícke uživateľské programy Ing. Ján Vlček - TOPSET
37.80 €
12051523 kontrola prenosných hasiacich prístrojoch LIVONEC, s.r.o
4.80 €
621012 spracovanie miezd sa október Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
7210957437 služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
45.98 €
1126207 odvoz kuka nádob Kosit a.s
858.56 €
1126206 odvoz odpadu Kosit a.s
615.42 €
330120356 dotácia na prav. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
5744027904 služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
037720203 stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
466.39 €
7242649582 dodávka plynu SPP
258.00 €
7475089369 elektrina- dodávka Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
7443120000 spotreba energie SPP
390.31 €
012093880 posedenie s dôchodcami METRO Cash Carry s.r.o
285.48 €
001512 odborný seminár Obec Blažice
28.68 €
1120746 Daňové tlačivá CART PRINT, s r. o.
37.20 €
620912 spracovanie miezd za september Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
330120320 dotácia na prav. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
12292 Poplatok za školenie LLORANT, spol.s r.o
135.00 €
1125467 Odvoz odpadu Kosit a.s
684.52 €
1125466 Odvoz kuka nádob Kosit a.s
475.57 €
6743040118 služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
12051304 Činnosť technika LIVONEC, s.r.o
39.83 €
120240 Pracovný materiál SOTAC s.r.o.
102.72 €
7209910095 za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
55.76 €
620812 spracovanie miezd za august 2012 Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
0802023378 vyúčtovanie poistného Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
1124804 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1318.66 €
5742052593 faktúra za služby pevnej siete Slovak Telecom, a.s
28.79 €
330120284 dotácia na prav. dopravu z OÚ eurobus, a.s.
347.00 €
7184245985 Dodávka zemného plynu SPP
60.00 €
7208835430 Služby mobilnej siete Slovak Telecom, a.s
35.28 €
2012040 oprava rozhlasového zariadenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
33.90 €
322012 Náklady na prevádzku spoločného úradu Obec Čaňa
112.87 €
620712 Spracovanie miezd za júl 2012 Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
2012035 oprava porúch verejného osvetlenia M.R.SERVIS - Marek Rusnák
217.28 €
1124217 Krátkodobý prenájom WC Kosit a.s
63.84 €
1124080 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
1113.84 €
6741062693 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
30.77 €
330120254 Dotácia na dopravu eurobus, a.s.
347.00 €
7217586498 zemný plyn SPP
29.00 €
7207785125 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
51.73 €
7457917581 dodávka elektrickej energie Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
023060203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
120368 letevké fotografie, fotosnímka Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
59.00 €
9000198912 umele kamenivo, štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
2.71 €
9000197612 umelé kamenivo , štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
16.96 €
9000194312 umele kamenivo, štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
29.74 €
9000192412 umelé kamenivo , štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
14.41 €
2012046 údržba kosačky Ladislav Torok - LT Servis
46.02 €
20120830 trička, nohavice , dresy DUMAR - Zlatica Kudrecová
205.51 €
9000190412 umelé kamenivo , štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
31.92 €
90000189812 umele kamenivo, štrkodrvina U.S.Steel Košice, s.r.o
5.83 €
20120022 Prenájom skákacieho hradu Mária Vašková
75.00 €
4740066726 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
28.79 €
620612 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.32 €
1123453 odvoz a likvidácia komunákného odpadu Kosit a.s
1149.95 €
10184205 Pracovné odevy CANIS SLOVAKIA, s.r.o
16.69 €
10184207 Pracovné odevy CANIS SLOVAKIA, s.r.o
39.05 €
006347292 reprezentačne Dni RZOH METRO Cash Carry s.r.o
23.99 €
330120226 Dotácia na dopravu eurobus, a.s.
347.00 €
2120002270 Kuka nádoby Mevako, s.r.o Rožňava
641.70 €
482012 Prepravné zajazd Leškanič Dušan
300.00 €
7272532374 zemný plyn SPP
29.00 €
12050860 Činnosť tacnika PO LIVONEC, s.r.o
39.83 €
1120006 občerstvenie dni RZOH Peter Takáč
27.00 €
9218200033 Cestovné Obec Nižná Myšľa
19.12 €
9210200031 Cestovné Obec Nižná Myšľa
27.98 €
7206272496 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
61.49 €
1122840 odvoz a likvidácia komunákného odpadu Kosit a.s
1209.62 €
620512 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
330120188 Dotácia na dopravu eurobus, a.s.
347.00 €
0739072127 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
31.79 €
20120466 platba za doménu, webstránku webex media, s.r.o
480.00 €
7227526181 zemný plyn SPP
32.00 €
0802023378 poistne 1.7.2012- 31.9.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
7205573434 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
44.74 €
013430203 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
310.94 €
9219200029 Cestovné Obec Nižná Myšľa
10.82 €
1122059 odvoz a likvidácia komunákného odpadu Kosit a.s
856.69 €
620413 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1738079395 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
29.40 €
9119200006 Prepravné Dargovská ruža Obec Vyšná Myšľa
55.20 €
330120150 Dotácia na dopravu eurobus, a.s.
347.00 €
7272468771 zemný plyn SPP
75.00 €
7450890252 dodávka elektrickej energie Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
630312 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
18.66 €
7204337791 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
39.82 €
152012 Náklady na spoločný úrad Obec Čaňa
142.43 €
1121534 odvoz a likvidácia komunákného odpadu nadrozmerný odpad Kosit a.s
447.50 €
1121533 odvoz a likvidácia komunákného odpadu Kosit a.s
1196.82 €
120466 Zriadenie webovej aplikácie webex media, s.r.o
120.00 €
7737085061 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
29.16 €
330120114 Dotácia na dopravu eurobus, a.s.
347.00 €
12050358 Činnosť tacnika PO LIVONEC, s.r.o
39.83 €
201202 Prenájom Obec Vyšná Hutka
2100.00 €
78046-0201 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
726746231 zemný plyn SPP
195.00 €
9213200025 Cestovné Obec Nižná Myšľa
7.37 €
201200013 člčnské v RZOH, naklady na Abovský hlásnik Regionálné združenie obcí Hornád
394.27 €
7203225211 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
35.28 €
2012053 Sanácia havarijného zosuvu - Technická časť GEO Slovakia, s.r.o
23922.55 €
2012052 Sanácia havarijného zosuvu - Geologická časť GEO Slovakia, s.r.o
10234.65 €
2012050 Sanácia havarijného zosuvu - Geologická časť GEO Slovakia, s.r.o
1707.86 €
120847 aktualizácia programov 2012 Topset Ing. Ján Vlček - TOPSET
452.11 €
OF120014 letevké fotografie, fotosnímka Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
60.00 €
630212 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.32 €
1120884 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
635.53 €
3736091036 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
29.52 €
330120073 dotácia na prepravu eurobus, a.s.
347.00 €
20120303 Vlajka EU LIM PO, s.r.o
9.90 €
20120302 Vlajka SR , znak SR LIM PO, s.r.o
30.30 €
12021 Audit Ing. Žigmund SZATHMÁRY
350.00 €
7164070885 Zemný plyn SPP
355.00 €
7202036979 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
52.46 €
080-2023378 Poistné 1.4.2012 - 30.6.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
3120034551 Zemný plyn SPP
391.00 €
1120496 Odvoz a likvidácia odpadu Kosit a.s
446.66 €
33211 Obecné noviny INPROST S.R.O.
46.80 €
630112 Spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
330120027 dotácia na prepravu eurobus, a.s.
347.00 €
9735094416 Telefónne služby - pevná linka Slovak Telecom, a.s
28.79 €
1129 Rozbor vody Celeste
12.00 €
20120143 Ceny na karneval DUMAR - Zlatica Kudrecová
126.44 €
2121103989 Licencia SOZA SOZA
20.40 €
7174052851 Zemný plyn SPP
377.00 €
7484902565 Elektrina - dodávka a distribúcia Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
2012005 VO - udržba M.R.SERVIS - Marek Rusnák
43.10 €
7200836296 Telefónne služby - mobil Slovak Telecom, a.s
35.78 €
77031-0201 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
10110344 prezentácia obce Peter Jurik -LISA
27.88 €
2128021994 Finančný spravodaj Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
21.19 €
7240065383 dodávka elektrickej energie Vychodoslovenska energetika a.s
29.45 €
631211 spracovanie miezd Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
1117145 odvoz a likvidácia komunákného odpadu Kosit a.s
706.28 €
900032112 poplatok za vedenie majetjňkového účtu OTP Banka Slovensko
24.20 €
7114142491 zemný plyn SPP
389.00 €
080-2023378 poistne 1.1.2012- 31.3.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
7734084072 Telefón Slovak Telecom, a.s
30.66 €