Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnahutka.ocu.sk spravuje Obec Vyšná Hutka a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Vyšná Hutka
Adresa:
Obecný úrad Vyšná Hutka
Košice 18
040 18

IČO: 00691291

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice a okolie
Počet obyvateľov: 446
Rozloha: 362 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1293

Všeobecné informácie: vysnahutka@gtsi.sk
Podateľňa: vysnahutka@gtsi.sk
Starostka:  Mgr. Agáta Nosaľovávysnahutka@gtsi.sk, Tel.: +421 55 685 23 05
Informácie o napĺňaní webového sídla: vysnahutka@gtsi.sk

Sekretariát:
Tel.: +421 55 685 23 05

Fax: +421 55 72 80 80, Email: vysnahutka@gtsi.sk

Kompetencie:
Obec Vyšná Hutka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Vyšná Hutka je zriadený v Čani.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00
nestránkový deň
8:00 – 12:00
nestránkový deň
8:00 – 12:00

 

13:00 - 15:30

13:00 - 17:00

 

aktualizované 02.09.2016

Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk